Τα ψέματα του χάρτη

Ο χάρτης είναι λάθος! Οι παγκόσμιοι χάρτες στις σχολικές μας αίθουσες, αλλά και οι ψηφιακές αναπαραστάσεις τους λένε όλες ψέματα και αυτό είναι κάτι που οι χαρτογράφοι γνώριζαν ήδη από τον 16ο αιώνα. Και όπως φαίνεται από τον 16ο αιώνα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απεικονίσουν με τη μέγιστη δυνατή πιστότητα στις δυο διαστάσεις του χαρτιού… Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα ψέματα του χάρτη