Πρώτη μέρα του σχολειού

Ηταν δεν ήταν τριάντα βήματα μέχρι τη γωνία και τιτιβίζαμε πρωινιάτικο, ασυνήθιστοι και οι δύο από τόσο πρωινό ξύπνημα που θα συνεχίζεται για αρκετά χρόνια να’μαστε καλά πρώτα…