Η αντίδραση ενός πατέρα που μαθαίνει ότι ο γιος πέρασε στα Μαθηματικά

Όταν ο Aria Shahrokhshahi πήρε καλύτερο βαθμό στα Μαθηματικά, ήξερε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος θα πετούσε στα σύννεφα.