Τα ψέματα του χάρτη

Ο χάρτης είναι λάθος! Οι παγκόσμιοι χάρτες στις σχολικές μας αίθουσες, αλλά και οι ψηφιακές αναπαραστάσεις τους λένε όλες ψέματα και αυτό είναι κάτι που …