Μπαμπά, ξύπνα…

Μπαμπά, ξύπνα, ξύπνα επιτέλους. Μου είπες πως φτάσαμε, πως τώρα είμαστε, αχ πως το είπες, πως είμαστε ασφαλείς. Πως έχουν ειρήνη εδώ και τα παιδιά παίζουν στις παιδικές χαρές χωρίς να φοβούνται…