Στης γειτονιάς μου το δασάκι φύτρωσε το τσιμεντάκι

Τσιμέντο να γίνει

Ως πού μπορεί να φτάσει η θεοποίηση του τσιμέντου; Μια μικρή και ίσως διδακτική ιστορία από τα αθηναϊκά προάστια όπου έκανε την εμφάνισή του τσιμέντο στο πάρκο.

Αυτό είναι το σαβουάρ-βιβρ του Facebook

Επιχειρώντας να επαληθεύσει το ορθό της ρήσης “κάλλιο αργά παρά ποτέ” το Facebook έδωσε στη δημοσιότητα ένα κατεβατό από οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας που περιλαμβάνουν βεβαίως και την προστασία των παιδιών από το επιβλαβές περιεχόμενο.