‘Ετσι, έστησε μια κάμερα για να καταγράψει την αντίδραση.